Privacy statement Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist

Dit is de privacyverklaring van Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53492315, inzake de website www.personalshopperstylist.nl. Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist en de verwerkingen via de website www.personalshopperstylist.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Inleiding
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en dus ook nooit doorverkocht. Celine Rohrer houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist. Je bent je ervan bewust dat Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op haar website bereikbaar zijn. Het is raadzaam om bij het benaderen van andere websites vanuit onze website, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op haar website bent als de URL is gewijzigd.

Voor de werking van de website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. De informatie hieronder gaat daarom ook vooral over de diensten waar Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist gebruik van maakt en wat zij met die informatie doet.

Heb je vragen over de manier waarop Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist met je gegevens omgaat, of wil je je afmelden voor bepaald gebruik van je gegevens dan kun je terecht bij Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist, celine@personalshopperstylist.nl.  Op dit adres kun je ook terecht als je je gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van persoonsgegevens
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist verwerkt je gegevens in het kader van de dienstverlening van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist. Je gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer je het contactformulier invult en verstuurt, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of het e-book of gebruik maakt/hebt gemaakt van de aangeboden diensten van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist.

Gebruik e-mailadres
Indien jij je e-mailadres hebt opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist dan mag dit e-mailadres door Celine gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële of informatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist, tenzij je hebt aangegeven dat je niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden.

Nieuwsbrief en e-book
Voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of het gratis e-book gebruikt Céline Rohrer het programma MailerLite. Hiervoor worden (flash)cookies gebruikt. Alleen Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist heeft toegang tot deze persoonsgegevens en ook deze worden niet verkocht aan derden. Céline Rohrer stuurt om de week een e-mail naar de geabonneerden van de nieuwsbrief en het e-book.

Afmelden nieuwsbrief en e-book
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij celine@personalshopperstylist.nl.   

Inzage en correctie van jouw gegevens
De persoonlijke informatie die Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist over je heeft kun je altijd opvragen en inzien en op jouw verzoek wordt die informatie volgens jouw aanwijzingen gewijzigd. Jouw verzoeken tot inzage of correctie van je gegevens kun je richten tot Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren je dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.