Privacy statement Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist

Dit is de privacyverklaring van Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53492315, inzake de website www.personalshopperstylist.nl. Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist en de verwerkingen via de website www.personalshopperstylist.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Inleiding
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Ik zorg ervoor dat de gegevens die je via de website personalshopperstylist.nl verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid. Jouw gegevens worden dus ook nooit doorverkocht.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist. Je bent je ervan bewust dat Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op mijn website bereikbaar zijn. Het is raadzaam om bij het benaderen van andere websites vanuit mijn website, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op mijn website bent als de URL is gewijzigd.

Voor de werking van de website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. De informatie hieronder gaat daarom ook vooral over de diensten waar Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist gebruik van maakt en wat ik met die informatie doe.

Heb je vragen over de manier waarop ik met je gegevens omga, of wil je je afmelden voor bepaald gebruik van je gegevens dan kun je terecht een e-mail sturen naar celine@personalshopperstylist.nl.  Op dit adres kun je ook terecht als je je gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Gegevensverzameling- en gebruik
De informatie die op deze website kan worden verzameld is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van je aanvraag door Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist.

Je gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer je het contactformulier invult en verstuurt, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of het e-book of gebruik maakt/hebt gemaakt van de aangeboden diensten van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt en gebruikt:

  • Om contact met je te kunnen opnemen nadat je mij een vraag hebt gesteld of een afspraak wilt maken.
  • Om jou relevante informatie te kunnen bieden op de website en in mijn diensten.

Gebruik e-mailadres
Indien jij je e-mailadres hebt opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist dan mag dit e-mailadres door Celine gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële of informatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist, tenzij je hebt aangegeven dat je niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden.

Nieuwsbrief en e-book
Voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of het gratis e-book gebruikt Céline Rohrer het programma MailBlue. Hiervoor worden (flash)cookies gebruikt. Alleen Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist heeft toegang tot deze persoonsgegevens en ook deze worden niet verkocht aan derden. Céline Rohrer stuurt om de week een e-mail naar de geabonneerden van de nieuwsbrief en het e-book.

Afmelden nieuwsbrief en e-book
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij celine@personalshopperstylist.nl.   

Inzage en correctie van jouw gegevens
De persoonlijke informatie die Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist over je heeft kun je altijd opvragen en inzien en op jouw verzoek wordt die informatie volgens jouw aanwijzingen gewijzigd. Jouw verzoeken tot inzage of correctie van je gegevens kun je richten tot Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.

Affiliaties
Deze website maakt in sommige blogs gebruik van affiliate links. Het gaat dan om tekstlinks of foto’s waarop je kunt klikken om het item te bekijken en/of aan te schaffen op de desbetreffende webshop. Bij een affiliate link betaal jij hetzelfde bedrag, maar als je overgaat tot een aankoop, dan ontvangt Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist daar commissie over. Dit is een klein percentage dat aan Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist wordt uitbetaald voor een verkocht kledingstuk (niet geretourneerd). Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist linkt alleen naar winkels waar zij met haar klanten of zelf graag kom. Dit heeft geen invloed op de blog.

Wijzigingen
Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Ik adviseer je dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.